วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ทักษะชีวิต

ทักษะชีวิต(ทำกินเป็น อยู่ได้ ใช้เป็น)

ทักษะชีวิต
อาหาร : (ผู้ผลิต(มวลใหญ่) - แปรรูป(ปรับปรุงพันธ์) - จัดจำหน่าย)
เครื่องนุ่งห่ม : (ตัดเย็บ – ออกแบบ – จำหน่าย(เป็นเจ้าของ) – PR)
ที่อยู่อาศัย : (ออกแบบ – สร้าง)
สุขภาวะ : (ดูแลสุขภาพ กาย ใจ สภาพแวดล้อม กินอยู่ เครียด มนุษยสัมพันธ์ แก้ปัญหา จัดการความเครียด รู้จักตนเอง สื่อสาร พฤติกรรม บุคลิกภาพ)
*เราต้องกล้ารับผิดชอบ กล้าหาญที่จะทำด้วย

ตุ๊กตา สร้างสรรค์

ถ้วยชา จากกะลามะพร้าว

สมุดทำมือ

โคมไฟ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น