วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ความทุกข์มาโปรด ความสุขโปรยปราย (ฟ้า-ชุ)

สรุปเรื่อง ความทุกข์มาโปรด ความสุขโปรยปราย
โดย เด็กหญิงชุติมนฑน์ สุภัททมงคล(ฟ้า) ม.๑
    คิดบอกชีวิตบวก เวลาเจองานหนักให้บอกตัวเองว่านี่คือโอกาส เวลาเจอปัญหาซับซ้อนให้บอกตัวเองว่านี่คือบทเรียน เวลาเจอทุกข์หนักให้บอกตัวเองว่านี่คือแบบฝึกหัดที่ทำให้เกิดทักษะ เวลาเจอความผิดหวังให้บอกตัวเองว่านี่คือธรรมชาติสร้างภูมิคุ้มกัน เวลาที่เจอแฟนทิ้งให้บอกตัวเองว่านี่คือ อนิจจังที่สร้างทุกชีวิตให้มีโอกาส เวลาเจอคำตำหนิให้บอกตัวเองว่านี่คือขุมทรัพย์หาสมบัติ เวลาเจอความป่วยไข้ ให้บอกตัวเองว่านี่คือการเตือนให้เห็นคุณค่าของการรักษาสุขภาพให้ดี เวลาเจอความพลัดพรากจากคนรักให้บอกตัวเองว่า นี่คือบทเรียนของการรู้จักหยัดยืนด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น