วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

Study Corner ตอน 19


ทักษะอนาคต (ICT) เริ่มต้นของการแสดง "ำม่มีหญิงสาวในบทกวี"

ผกำกบ(พนก) กำลงแจงงานใหเพอนๆ ทกคน
เบองหลง

 

ทักษะชีวิต ความคืบหน้า 1

ความคบหนา ตกตาจากเศษผาเหลอใช

โคมไฟ จากลกโปรงและดายทเหลอ มาประยกตสรางสรรค

สมกทำมอ สปดาหนไดหนาปกเรียบร้อยไปแล้ว

โครงร่าง เศษผ้าทำตุ๊กตาน่ารัก จากพี่ทิพย์

ใช้เครื่องมือช่าง(ลูกหนู) มาขัดให้กะลาเรียบเนียน


เด็กๆ ทุกคนตั้งใจสร้างสรรคืชิ้นงานในทุกๆ สุปดาห์ของคาม "ทักษะชีวิต"

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ทักษะชีวิต

ทักษะชีวิต(ทำกินเป็น อยู่ได้ ใช้เป็น)

ทักษะชีวิต
อาหาร : (ผู้ผลิต(มวลใหญ่) - แปรรูป(ปรับปรุงพันธ์) - จัดจำหน่าย)
เครื่องนุ่งห่ม : (ตัดเย็บ – ออกแบบ – จำหน่าย(เป็นเจ้าของ) – PR)
ที่อยู่อาศัย : (ออกแบบ – สร้าง)
สุขภาวะ : (ดูแลสุขภาพ กาย ใจ สภาพแวดล้อม กินอยู่ เครียด มนุษยสัมพันธ์ แก้ปัญหา จัดการความเครียด รู้จักตนเอง สื่อสาร พฤติกรรม บุคลิกภาพ)
*เราต้องกล้ารับผิดชอบ กล้าหาญที่จะทำด้วย

ตุ๊กตา สร้างสรรค์

ถ้วยชา จากกะลามะพร้าว

สมุดทำมือ

โคมไฟ

วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ฅนบันดาลใจ

 ทุกๆ วันจันทร์ เวลาประมาณ 13.32 น. - 14.40 น.

*************************** - - - *****************************
       เมื่อ 1009 เกิดมาเขาถูกทิ้งไว้อยู่บนหลังเปียโน และแสดงความเป็นอัจฉริยะครั้งแรกตอนอายุ 8 ขวบ เขาสามารถเล่นเปียโนได้โดยไม่ต้องมีใครสอน ตลอดชีวิตตั้งแต่เด็กจนโต 1900 ไม่เคยย่างเท้าก้าวออกจากเรือเวอร์จินเนียร์ เขาไม่เคยเห็นลำธาร ภูเขา ต้นไม้ และสิ่งต่างๆที่อยู่ภายนอกเรือด้วยสายตาของเขาเองแต่เขาเห็นสิ่งเหล่านี้ ผ่านคำบอกเล่าของนักเดินทางที่พูดถึงมันด้วยอารมณ์ที่แตกต่างกันไป 1900 รับรู้และถ่ายทอดจินตนาการนั้นออกมาด้วยดนตรีที่หลากหลายแนวทางอาจกล่าวได้ ว่าดนตรีของเขาไม่มีรูปแบบที่แน่นอน ไม่มีการประพันธ์ล่วงหน้าแต่เล่นมาจากจินตนาการและอารมณ์ ขณะนั้นด้วยความเป็นเลิศทางดนตรีของเขาในไม่ช้าชื่อเสียงของ 1009 ก็เลื่องลือไปทั่วโลกจากคำบอกต่อๆกันของนักเดินทางว่ามีอัจฉริยะทางเปียโน ฝีมือดีที่สุดในโลกอยู่บนเรือเวอร์จิเนีย ใครที่อยากฟังเพลงของเขาต้องขึ้นไปบนเรือเท่านั้น 1900 จะไม่ลงจากเรือมาเล่นให้ใครฟังทั้งสิ้น ในที่สุดชื่อเสียงของ 1900 ก็ได้ยินไปถึง เจลลี โรล มอร์ดัน นักดนตรีผู้ยิ่งใหญ่ผู้ถูกยกย่องว่าเป็นผู้คิดค้นดนตรีแจ๊ส เมื่อเขาได้ยินว่าเด็กหนุ่มบนเรือเวอร์จิเนียเล่นเปียโนได้เก่งกว่าเขา นี่เป็นสิ่งที่เขายอมรับไม่ได้ จึงเดินทางมาที่เรือเวอร์จิเนียเพื่อขอท้าทาย 1900 และพิสูจน์ให้เห็นว่าใครกันแน่ที่เป็นเลิศทางเปียโน


      กฤษฏา รากแก่น ชายหนุ่มวัย 30 ต้น ๆ เป็นชาวอำเภอเขื่องใน จ. อุบลราชธานี พื้นฐานครอบครัวประกอบอาชีพรับเหมาก่อสร้าง ตั้งแต่จำความได้ครอบครัวเขาก็ต้องเดินทางเร่ร่อนไปทำก่อสร้างตามเมืองใหญ่ ๆ ไม่เว้นแม้แต่ในกรุงเทพ เมื่อเรียนจบ ปวช.3 เขาก็ออกมาทำงานในโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ทำงานกินเงินเดือนหาเลี้ยง ครอบครัว ต่อมาก็ออกมาทำก่อสร้างกับภรรยา ระหว่างที่กำลังทำงานรับจ้างอยู่ในเมือง ในใจเขาก็ร่ำร้องที่จะกลับไปใช้ชีวิตที่บ้านนอกทำไร่ทำนาอยู่ตลอดเวลา แต่ด้วยพื้นฐานครอบครัวตัวเองที่ทำงานรับจ้างมาตลอดไม่มีที่ดินเป็นของ ตัวเอง เขาก็ได้แต่รอ..แต่ไม่เคยเลิกหวัง วันหนึ่งกฤษฎาได้ดูรายการโทรทัศน์รายการหนึ่งและได้ฟังพระราชดำรัสของในหลวง ท่านเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงทำไร่นาสวนผสม ทำให้เขาเกิดกำลังใจและตามมุ่งมั่นจะมีวิถีชีวิตตามแนวพระราชดำริอย่างแรง กล้า เขาจึงตัดสินใจละทิ้งสังคมเมืองที่ต้องหาเช้ากินค่ำเป็นลูกจ้างรายวัน จูงมือครอบครัวออกมาจากวงจรการเป็นกรรมกรก่อสร้างมุ่งหน้าสู่วิถีดั้งเดิม ของบรรพบุรุษคือการเป็นชาวนา โดยที่ตัวเองไม่มีต้นทุนชีวิตเลยสักอย่าง ทั้งความรู้เรื่องการทำเกษตร และที่ดินทำกินหรือเงินทุนและที่สำคัญคือ... เขาต้องอดทนต่อคำปรามาสจากพ่อแม่ที่ไม่เห็นด้วยกับแนวทางชีวิตที่เขาเลือก เมื่อเขาพาครอบครัวกลับมาบ้านนอก พ่อของภรรยาก็แบ่งที่นาให้ 3 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่แห้งแล้งเป็นทรายไม่สามารถกักเก็บน้ำได้เขาเริ่มต้นทำเกษตร โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เขาทดลองปลูกพืชผักตามหนังสือหรือคำแนะนำแต่ก็ต้องเจอกับความล้มเหลวครั้ง แล้วครั้งเล่านับร้อยครั้งพันครั้ง ก็ยังไม่ประสบผลสำเร็จ สาเหตุสำคัญเพราะเขาไม่มีทุนทรัพย์จะมีก็เพียงแรงกายแรงใจเท่านั้น ระหว่างที่ฝันยังไม่เป็นจริงเขาก็ต้องหารายได้โดยการรับจ้างทำก่อสร้างบ้าง ก็ออกเก็บของเก่าสลับกันไปเพราะลูกเมียก็ต้องกินต้องใช้ ผู้คนในหมู่บ้านรวมทั้งครอบครัวภรรยาต่างก็ไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เขาทำพากัน ดูถูกและหัวเราะกับความคิดของเขา แต่อุปสรรคต่างๆ ก็ไม่สามารถบั่นทอนความมุ่งมั่นของเขาได้แม้แต่น้อย ในกลับกันอุปสรรคเหล่านั้นกลับสร้างพลังให้เขามุ่งมั่นเดินตามความฝันของ ตัวเองอย่างไม่ย่อท้อ แล้ววันหนึ่งเขาได้มีโอกาสดูรายการคนค้นฅน ตอน อรหันต์ชาวนา ซึ่งเป็นการทำนาแบบผสมผสาน ทำให้เขาเกิดความศรัทธาอย่างแรงกล้าจึงเดินทางมาบ้านพี่แหลมที่อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ฝากตัวเป็นศิษย์เรียนรู้การทำเกษตร ทำนา ปลูกผัก เลี้ยงปลา เลี้ยงกบ และเพาะเห็ด วันที่เขาเรียนจบพี่แหลมได้มอบขอนไม้เห็ดให้เป็นของขวัญ กฤษฏาเดินทางกลับบ้านพร้อมกับขอนเห็ดในมือและหัวใจที่เปี่ยมไปด้วยความหวัง ที่จะสร้างอนาคตของครอบครัวและจะดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำรัสของในหลวงท่าน อย่างที่เขาได้ตั้งปณิธานไว้ว่า “ชั่วชีวิตนี้จะไม่ยอมแพ้เขาจะพลิกฟื้นผืนดินที่แห้งแล้งจำนวน 3 ไร่ นี้ ให้กลายเป็นพื้นที่เขียวชอุ่ม”


 หญิงพิการไร้แขนและขา กว่า 40 ปีที่ต้องทำใจยอมรับต่อความพิการที่มีติดตัวมาด้วยตั้งแต่กำเนิด ทั้งๆที่พี่ของเธอทุกคนล้วนเป็นคนปกติ แต่ด้วยหัวจิตหัวใจที่ไม่พิการตามสภาพร่างกาย
    กอปรกับความอบอุ่นที่มีให้กันในครอบครัว ทำให้เธอไม่ยอมจำนนต่อโชคชะตาที่ได้รับ และหันมาทำในสิ่งที่คนปกติอย่างเรายังต้องทึ่ง

วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2556

บ้านเก่าและเพื่อนเก่า (มายด์)

สรุปเรื่อง บ้านเก่าและเพื่อนเก่า
โดย เด็กหญิงสุชาดา กัณฑา (มายด์) ม.๑

ฉลาด...ได้อีก (กีตาร์)

สรุปเรื่อง ฉลาด...ได้อีก
โดย เด็กหญิงเจนนิสา พิเลิศ (กีตาร์) ม.๑

วิธีเปลี่ยนแปลงตนเอง และไม่ยอมแพ้อุปสรรค (นก)

สรุปเรื่อง วิธีเปลี่ยนแปลงตนเอง และไม่ยอมแพ้อุปสรรค
โดย เด็กหญิงรัชชนก จันทร์เพ็ง  (นก) ม.๑

ทําในสิ่งที่รัก ยังไงก็รุ่ง (ฟิล์ม)

สรุปเรื่อง ทําในสิ่งที่รัก ยังไงก็รุ่ง
โดย เด็กหญิงพัชรนันท์ เจริญกีรตินันท์ (ฟิล์ม) ม.๑
   สรุป
 • งานที่ทำให้คุณตื่นเต้นทุกครั้งที่คิดถึงมัน
 • สิ่งที่“โดนใจ”คุณ คุณรู้ลึกๆในหัวใจว่ามันใช่
 • เมื่อคุณพูถึงคำว่า “งาน”
 • คุณรู้สึกมีความสุขแล้วกระตือรือร้น
 • สิ่งที่คุณอยากทำในชีวิต ไม่ว่าจะได้เงินหรือไม่
 • ทำให้คุณรู้สึกว่าสนองต่อความต้องการส่วนตัว
 • ยั่วยวนหน้าหลงไหล
 • ทำงานนี้แล้วได้เงินเยอะ ไม่ว่างานจะเป็นแบบไหนก็ตาม
 • ทำให้เกิดแรงบันดาลใจ
 • ทำให้มีพลังมากขึ้น
 • ไม่ยอมออกไปจากความคิด
 • ทำให้ชีวิตผู้อื่นดีขึ้น
 • ใช้ความสามารถและทักษะที่คุณมีตามธรรมชาติ
 • ให้ความรู้สึกกระปรี้กระเปร่า มีชีวิตชีวา
 • อาจเคยเป็นงานอดิเรก

ข้อคิด
    การที่เราจะทำงานเราไม่ควรทำงานที่ไม่ดีต่อคนอื่นและตัวเราเองหรือเป็นงานที่ผิดกฏหมายเราควรเลือกที่จะทำงานที่ดีไม่ผิดกฏหมาย

HEROES คนดลใจ (ฟ้า-กัล)

สรุปเรื่อง HEROES คนดลใจ
โดย ด.ญ. กัลยาภัสร์ ภัตติยะวานิช (ฟ้า-กัล) ม.๑

เมล็ดพันธุ์แห่งปัญญา (ทิพย์)

สรุปเรื่อง เมล็ดพันธุ์แห่งปัญญา
โดย เด็กหญิงทิพย์มณฑา โคตรสุวรรณ (ทิพย์) ม.๑

FINLAND (ฟ้า-รุ่ง)

สรุปเรื่อง คู่มือนักเดินทาง ฟินแลนด์
โดย เด็กหญิง รุ่งนภัส ภูอาจดั้น (ฟ้า) ม.๑

      ประเทศฟินแลนด์เป็นประเทศที่มีนักท่องเที่ยวเยอะมาก สถานที่ท่องเที่ยวเยอะพอสมควร ยกตัวอย่างเช่น เฮลซิงกิกับเมืองหลวงของประเทศต่างๆทั่วโลกเพราะเป็นเมืองที่มีสีสันสดใสเป็นพื้นที่สีเขียวและสวนสาธาณะเยอะมากสถานท่องเที่ยวที่อื่นๆจะเป้นแบบไม่เหมือนกันเพราะมีหลายหลากไฮไลต์ และอยู่ไม่ห่างกันมากนักมีความเที่ยงตรงจนได้รับการจัดลำดับที่ว่าดีที่สุดใน ‘ยุโรป’ นอกจากนี้สัตถาปัตยากรรมรอบๆเมืองยังมีเสน่ห์อย่างน่าสนใจ อาจเป็นเพราะมีความผสมผสานของอิทธิพลจากตะวันออกและตะวันตก สถานที่นี้ถูกสร้างขึ้น ตั้งแต่ปี 1550 โดยกษัตริย์ กุสตาฟ วาซา ( king Gustav Vasa )แห่งสวีเดนและเป็นเมืองหลวง ฟินแลนด

คน (ไม่) ธรรมดา (ฝน)

สรุปเรื่อง คน (ไม่) ธรรมดา
โดย เด็กหญิงมนทกานต์  นามสกุล ทาก้อน (ฝน) ม.๑

กิ๊ตตุ่ย กับหมาหางด้วน (ปาล์ม)

สรุปเรื่อง กิ๊ตตุ่ย กับหมาหางด้วน
โดย เด็กหญิงคุณิตา แสนรัมย์ (ปาล์ม) ม.๑

มองลึก นึกไกล ใจกว้าง (นัป)

สรุปเรื่อง มองลึก นึกไกล ใจกว้าง
โดย เด็กชาย กฤษฎีกา ปักกาโต (นัป) ม.๑

เปลี่ยนทุกข์และท้อให้เป็นกำลังใจ เริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่ยอมแพ้โชคชะตา (ฟลุ๊ค)

สรุปเรื่อง เปลี่ยนทุกข์และท้อให้เป็นกำลังใจ เริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่ยอมแพ้โชคชะตา
โดย เด็กชายกิดากร กล่องแก้ว (ฟลุ๊ค) ม.๑

เอลิอัสกับคุณยายจากไข่ (กระถิน)

สรุปเรื่อง เอลิอัส กับคุณยายจากไข่
โดย เด็กหญิงกัณฐิกา ชัยพัฒน์ปรีชา (กระถิน) ม.๑

ถอดรหัสความคิด เพื่อชีวิตที่มีคุณค่า (เอมมี่)

สรุปเรื่อง ถอดรหัสความคิด เพื่อชีวิตที่มีคุณค่า
โดย เด็กหญิงนิธินันท์  จึงเรืองสิทธิ์์ (เอมมี่) ม.๑

เด็กน้อยคนหนึ่งอยากได้ของเล่นมากจึงไปนั่งร้องไห้อยู่ที่ใต้ต้นไม้  ต้นไม้จึงถามเด็กน้อยว่า ร้องไห้ทำไม ผมอยากได้ของเล่นแต่ไม่มีเงินซื้อ
ต้นไม้จึงบอกกับเด็กว่าตัดกิ่งไม้ของเราไปสิเเล้วนำไปขายแล้วนำเงินไปซื้อของเล่นที่อยากได้ เวลาผ่านไปเด็กน้อยก็โตขึ้นเป็นหนุ่มอยากจะแต่งงาน
แต่ไม่มีเงินค่าสินสอดทองหมั้นและค่าจัดงาน จึงไปนั่งใต้ต้นไม้ต้นเดิม
เล่าความรู้สึกของเขาเมื่อต้นไม้ได้ฟังจึงบอก หนุ่มน้อยว่า จงเก็บผลไม้ที่มีทั้งหมดไปขายให้เพียงพอกับค่าสินสอดทองหมั้นเมื่อหนุ่มน้อยเป็นผู้ใหญ่
อยากทำการค้าแต่ไม่มีเงินลงทุนจึงไปที่ต้นไม้และขอให้ต้นไม้ช่วย
ต้นไม้บอกว่าจงตัดต้นไม้ต้นนี้ไปนี้ไปได้เลยและนำไปขาย
แล้วเอาเงินมาลงทุนไม่นานาต่อมาชายหนุ่มก็กลับมานั่งร้องไห้
ที่ใต้ต้นไม้ซึ่งขณะที่ต้นไม้เกลือแค่ตอไม้แล้วชายหนุ่มก็บอกกับตอไม้
ซึ่งขณะที่ต้นไม้เหลือแค่ตอไม้ธุรกิจที่ทำอยู่ก็ล้มละลาย

พ่อของวนา (ฟิวส์)

สรุปเรื่อง พ่อของวนา
โดย เด็กชายอนันตศักดิ์ อุดรโสม (ฟิวส์) ม.๑

   เมื่อถึงวันเดินทางที่พ่อวนาจะเข้าไปซื่อไม้ในป่า สัมภาระที่พ่อวนาเตรียมไป
ก็มีมุ้ง ผ้าห่มบางๆ กระบอกไฟฉาย และที่ขาดไม่ได้ก็คือปืนลูกซอง
เจ้าของฉายาผักเหลืองเต็มตะกร้า พ่อวนาจะเดินทางไปกับลุงตูม
   พอถึงเวลาที่พ่อวนาต้องเดินทางแม่กับพี่หวายและวนาก็เดินมาสงพ่อที่หน้าบ้าน วนาถามแม่ว่าพ่อไปซื้อเส้เรือนจากใคร แม่ก็มี ชาวบ้านเขาหากินทางตัดต้นไม้ขายอยู่ในป่า สี่วันต่อมาพ่อวนากลับบ้าน วันนี้พ่อวนาดูเหนื่อยมาก แต่พ่อวนามีของบางอย่างมาฝากวนาก็คือเนื้อเก้งแดดเดียว แม่ถามพ่อ พ่อเขาขายต้นเท่าไร ก็ต้นละ 50 บาท แม่ทำไมแพงจัง เราหาราคานี้ไม่ได้อีกแล้วนะพ่อบอก จากนั้นพ่อก็ไปตามเพื่อนพ่อที่มีเกวียนกลับมายังบ้านพ่อก็มอบหน้าที่การตัดไม้กระดานให้กับพวกลุงเสาเป็นพวกภาคอีสานที่มาหางานทำในบ้านเรา “ติดตามตอนต่อไป”

ความทุกข์มาโปรด ความสุขโปรยปราย (ฟ้า-ชุ)

สรุปเรื่อง ความทุกข์มาโปรด ความสุขโปรยปราย
โดย เด็กหญิงชุติมนฑน์ สุภัททมงคล(ฟ้า) ม.๑
    คิดบอกชีวิตบวก เวลาเจองานหนักให้บอกตัวเองว่านี่คือโอกาส เวลาเจอปัญหาซับซ้อนให้บอกตัวเองว่านี่คือบทเรียน เวลาเจอทุกข์หนักให้บอกตัวเองว่านี่คือแบบฝึกหัดที่ทำให้เกิดทักษะ เวลาเจอความผิดหวังให้บอกตัวเองว่านี่คือธรรมชาติสร้างภูมิคุ้มกัน เวลาที่เจอแฟนทิ้งให้บอกตัวเองว่านี่คือ อนิจจังที่สร้างทุกชีวิตให้มีโอกาส เวลาเจอคำตำหนิให้บอกตัวเองว่านี่คือขุมทรัพย์หาสมบัติ เวลาเจอความป่วยไข้ ให้บอกตัวเองว่านี่คือการเตือนให้เห็นคุณค่าของการรักษาสุขภาพให้ดี เวลาเจอความพลัดพรากจากคนรักให้บอกตัวเองว่า นี่คือบทเรียนของการรู้จักหยัดยืนด้วย

ตามรอยพ่อ ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง (หญิง)

สรุปเรื่อง ตามรอยพ่อ ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
โดย เด็กหญิงภาวดี เผือกพันธ์(หญิง) ม.๑